ZawszeKTH
SEZON 2019/2020
informacje 2018/19


30.01.2019
Wizje, koncepcje, realia...

29 stycznia doszło do spotkania włodarzy Krynicy-Zdroju z przedstawicielami klubów hokejowych, sympatykami i kibicami, podczas którego rozmawiano o funkcjonowaniu i bolączkach krynickiego hokeja oraz jego finansowym wsparciu z budżetu miasta. Spotkanie okazało się zderzeniem kilku wizji prowadzenia szkolenia młodzieży i drużyny seniorów. Konkluzją wielogodzinnej dyskusji stało się oczekiwanie porozumienia wszystkich zainteresowanych stron jako oddolnej inicjatywy środowiska, wspólną koncepcję wesprze wówczas magistrat.


Ze strony miasta w spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie Piotr Ryba i Paweł Maślanka, skarbnik gminy Bartłomiej Wrona oraz dyrektor MOSiR Jerzy Szyszka. Na sali zgromadziło się liczne grono osób zainteresowanych tematem, m.in. przedstawiciele stowarzyszeń hokejowych, rodzice hokejowej młodzieży, zawodnicy drużyn seniorskich, wychowankowie KTH i byli hokeiści oraz kibice.

Zgodnie z przyjętym porządkiem w pierwszej części spotkania swoje koncepcje działania, prowadzenia szkolenia i drużyn przedstawili delegaci klubów, w publicznych wystąpieniach ograniczając informacje do przypomnienia zakresu działalności stowarzyszeń oraz określenia potrzeb finansowych niezbędnych do funkcjonowania. Szersze pisemne projekty złożone zostały wcześniej.

Przedstawiciel KTH Klubu Młodzieżowego wiceprezes Wojciech Różana na wstępie odniósł się do bieżącej sytuacji, a w szczególności rozdrobnienia i liczby klubów zajmujących się hokejem w mieście oraz bezpodstawnego używania znaku i nazwy Krynickiego Towarzystwa Hokejowego przez kilka stowarzyszeń, co jest sytuacją niewyobrażalną w innych ośrodkach i nie sprzyja dobremu postrzeganiu krynickiego hokeja. Wspominając o dotychczasowej działalności KTH KM zaznaczył, że klub nie opiera się wyłącznie na dotacjach z urzędu miejskiego, ale również pozyskuje środki z innych źródeł, a na przestrzeni dziesięciu lat była to kwota rzędu 1 miliona złotych. W głównym temacie spotkania wiceprezes Różana poinformował, iż KTH KM, jeśli będzie taka potrzeba i wola, może podjąć się utworzenia i prowadzenia drużyny seniorów przy KTH KM (taki zespół funkcjonował np. sezonie 2003/2004, przyp. e2rds). Koszt utrzymania drużyn młodzieżowych i seniorskiej na poziomie I Ligi w nowym sezonie zarząd KTH KM oszacował na 1 386 tys. złotych. Bez zespołu żeńskiego, gdyż obecnie jest zbyt mało zawodniczek by taki utworzyć. Gdyby sekcja pań miała powstać konieczne byłoby kolejne 100 tys. W podsumowaniu wiceprezes zwrócił się do burmistrza z apelem, by - mimo, że sytuacja w gminie też jest trudna, wsłuchać się w głosy tych, którzy przyszli prosić o wsparcie, i tego wsparcia udzielić.

W imieniu Infinitas KH KTH informacji udzielił Mateusz Hraj, który przybliżył zebranym założenia i cele stowarzyszenia, wspomniał o realizowanych projektach (m.in. Hokejowe Nadzieje Olimpijskie) i zapewnił o płynności finansowej klubu, którego działalność wspierają sponsorzy i partnerzy. W przedstawionej koncepcji odbudowa hokeja możliwa jest poprzez równoczesne prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów. Koszt utrzymania trzydziestoosobowego zespołu 1 Ligi (zawodnicy i trenerzy z odpowiednim wynagrodzeniem) wyliczony został na kwotę 1634 tyś. zł., szkolenie młodzieży to dodatkowe 200 tys. bez zespołu żeńskiego. Głos zabrał również członek zarządu stowarzyszenia Infinitas Paweł Zygmunt, którego zdaniem ważne jest by miasto zaangażowało się w odbudowę hokeja.

Trzecia koncepcja przedstawiona została przez klub 1928 KTH. Prezes Daniel Kaszowski pokrótce nakreślił genezę powstania i działalności stowarzyszenia dodając, iż przedstawione wyliczenia oparte są na realnych dotychczas ponoszonych kosztach. Podkreślił jednocześnie, że gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie w głównej mierze krynickich, choć nie tylko, zawodników, hokej w uzdrowisku przestałby funkcjonować już jakiś czas temu. W kwestii finansowania poprzednich sezonów poinformował, iż klub otrzymał dotacje w łącznej wysokości 1 385 tys. zł, ale równocześnie sam pozyskał ponad 2 miliony. W temacie spotkania zdaniem prezesa szkoleniem dzieci od jak najmłodszych lat powinien zajmować się MOSiR lub utworzona akademia nauki jazdy na łyżwach czy klub jazdy figurowej, bo umiejętność jazdy jest kluczową w dalszym szkoleniu, i jazdy figurowej, i hokeja. Dopiero drugim etapem powinna być nauka w ramach konkretnej, wybranej przez dziecko dyscypliny sportu. W szkoleniu starszej młodzieży widziałby natomiast rolę drużyny akademickiej (funkcjonowała w latach 2016-2018, przyp. e2rds). Ten pomysł spotkał się z negatywną reakcją oponentów na sali, ze względu na udział w dotychczasowym takim projekcie niemal samych zawodników zza wschodniej granicy, choć prezes Kaszowski zaznaczył, iż docelowo od 2022 r. byłaby to młodzież miejscowa i z przyległych gmin kończąca szkołę podstawową. W przedstawionych liczbach koszt drużyny ekstraligowej, o której w Krynicy-Zdroju wciąż się marzy, w sezonie 2020/21 opiewałby na kwotę ok. 3 milionów. Drużyna 1 Ligi w sezonie 2019/20 pochłonęłaby 1 190 tys. , a akademicka w latach 2019-2021 600 tys. Połowę tych kwot miałby zagwarantować klub. Na zakończenie prezes zwrócił się do władz miasta podkreślając, że hokej w uzdrowisku to poważny temat i myśląc o reaktywacji tej dyscypliny zrobić należy to również na poważnie.

Po prezentacjach klubów głos zabrali przedstawiciele rodziców dzieci szkolących się w KTH Klubie Młodzieżowym - Damian Dubel, Tomasz Ferek i Piotr Potok - przedstawiając swój pomysł na odbudowę krynickiego hokeja. Ich zdaniem najlepszą drogą jest budowa wszystkiego od początku czyli założenie nowego stowarzyszenia lub powołanie fundacji, pod auspicjami miasta, w zarządzie których zasiadaliby rodzice i trenerzy (tak jest np. w KTH KM, przyp. e2rds), które zajęłyby się przede wszystkim szkoleniem dzieci i młodzieży, a dopiero później budową drużyny seniorów. Takiej opcji przeciwne zdanie wyraziła uczestnicząca w spotkaniu radna Katarzyna Zygmunt argumentując, iż konieczne są działania równoległe obejmujące zarówno szkolenie dzieci, jak i prowadzenie zespołu seniorów, który dla adeptów hokeja winien być magnesem i wzorem.

Do dyskusji o prawidłowym i efektywnym szkoleniu młodych hokeistów, które miałoby być podstawą odbudowy tej dyscypliny w uzdrowisku włączyła się również Dorota Pieńkoś prezes, a zarazem trenerka Klubu Łyżwiarstwa Figurowego Biellmann, przybliżając włodarzom miasta i zebranym metody treningu jazdy na łyżwach i wynikające z nich korzyści dla zawodników uprawiających hokej na lodzie.

W prowadzonych rozmowach co pewien czas, w kontekście przeznaczenia z budżetu na rok 2019 zaledwie 200 tys. złotych na sport w uzdrowisku, przewijało się stwierdzenie, iż miasto ze stu dwudziestomilionowym budżetem stać na wyasygnowanie jednego miliona na hokej, dyscyplinę od dziewięćdziesięciu lat wiodącą w sportowej sferze miasta i z bogatymi tradycjami. Damian Dubel wprost zapytał o takie możliwości. Zdaniem burmistrza Ryby, w obecnym budżecie nie jest to możliwe, w kolejnych na dzieci można by przeznaczyć do 450 tys. i podobną kwotę na wsparcie seniorów.

Ze spraw finansowych równie ważnym tematem poruszonym w czasie spotkania było wprowadzenie od początku roku nowych, wyższych stawek za korzystanie z lodowej tafli. O wycofanie tych podwyżek przynajmniej do końca trwającego sezonu lub na stałe zaapelował Paweł Zygmunt. W odpowiedzi burmistrz Paweł Maślanka zaznaczył, iż jest to decyzja MOSiR podjęta na podstawie realnej wyceny, a rzeczywisty koszt jednej godziny lodu to 400 zł.

Niemal trzy i półgodzinne spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych decyzji czy rozwiązań. W podsumowaniu burmistrz Piotr Ryba podziękował wszystkim za przybycie i przedstawione propozycje. Oczekiwaniem władz miasta jest porozumienie się klubów. Nie deklaracje słowne, ale konkretne pisemne zobowiązania konkretnych osób. Wypracowaną wspólną koncepcję odbudowy krynickiego hokeja wesprze wówczas magistrat. Czas na koncyliację to półtorej miesiąca. Jeśli jednak nie będzie takiej woli, wówczas inicjatywę przejmą burmistrzowie.
(e2rds)włodarze Krynicy-Zdroju

wiceprezes KTH KM Wojciech Różana
Wojciech Różana

Infinitas KH KTH reprezentował Mateusz Hraj
Mateusz Hraj

prezes 1928 KTH Daniel Kaszowski
Daniel Kaszowski
-= 786 =-  


KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE
w historii KTH


zawiązane zostało
23 LISTOPADA 1928 r.

Mistrz Polski
- 1950 -

Wicemistrz Polski
- 1949, 1951, 1953, 1999 -

Brązowy Medal MP
- 1937, 1952, 1957, 2000 -
OLIMPIJCZYCY MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME
REPREZENTANCI POLSKI
MISTRZOWIE i MEDALISCI
MISTRZOSTW POLSKI
DZIAŁACZE ZAWODNICY
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  
Copyright 1999-
ZawszeKTH
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH
kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli