ZawszeKTH
SEZON 2019/2020

2 LIGA SENIORÓW PZHL
Infinitas KH KTH Krynica-Zdrój - sezon 2019/2020 - Regulamin
2Liga § 1
Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Hokeja na Lodzie (PZHL).

§ 2
Celem rozgrywek 2 Ligi Hokejowej jest:
    - wyłonienie Mistrza 2 Ligi Hokejowej,
    - uszeregowanie drużyn w tabeli.

§ 3
W rozgrywkach uczestniczyć mogą kluby będące członkami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, posiadające aktualną licencję PZHL. Warunki uzyskania członkostwa Związku oraz otrzymania licencji określa odrębna uchwała Zarzšdu PZHL.

§ 4
Termin zgłaszania drużyn upływa 15 września 2019 roku.

§ 5
Rozgrywki będą przeprowadzone przez odpowiedni Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie desygnowany przez Zarząd PZHL na podstawie systemu i terminarza zatwierdzonego przez Zarząd PZHL.

§ 6
Obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie, pozostałe Regulaminy oraz Taryfikator Opłat PZHL.

§ 7
W rozgrywkach sezonu 2019 / 2020 uczestniczy 14 zespołów, według podziału na regionalne grupy: północną, północno-wschodnią i południową.
Rozgrywki zostanš przeprowadzone w następujšcym systemie:
    1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach:
       a. faza zasadnicza (ilość meczy ustala OZHL prowadzący rozgrywki),
       b. faza Play-Off (decyzja OZHL prowadzącego rozgrywki).
    2. W fazie zasadniczej drużyny rozegrają ustaloną liczbę spotkań (iloœć rund do uzgodnienia).
    3. Turniej finałowy – zasady określone w odrębnym regulaminie.

§ 8
Punkty w rozgrywkach w sezonie 2019/2020 będą liczone wg następujących zasad:
 • drużyna, która wygra mecz w regulaminowym czasie (60 min.) otrzymuje 3 pkt.,
 • w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka (5 minut) bez przygotowania lodu, rozegrana zgodnie z obowiązujšcymi przepisami gry w hokeja na lodzie,
 • drużyna, która rozstrzygnie mecz na swoją korzyść po dogrywce otrzymuje 2 punkty natomiast drużyna przegrana otrzymuje 1 punkt,
 • w przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych, zgodnie z obowiązujšcymi przepisami gry w hokeja na lodzie,
 • drużyna, która zwycięży mecz po rzutach karnych otrzymuje 2 punkty, natomiast drużyna przegrana otrzymuje 1 punkt,
 • dogrywki i ewentualne rzuty karne rozgrywane będą systemem:
         - Faza zasadnicza: 5 minut, 3 × 3 graczy, 5 rzutów karnych,
         - Faza finałowa: 5 minut, 4 × 4 graczy, 5 rzutów karnych,
O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośredni mecz, korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba straconych bramek, klasyfikacja z poprzedniego sezonu.

W przypadku, gdy kilka zespołów posiada taką samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

§ 9
 1. Zawodników obowišzuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z art. 29 do 36 (zawodników z pola) oraz art. 187 do 195 i 198 (bramkarzy) Przepisów gry w hokeja na lodzie.
 2. W rozgrywkach 2 Ligi odbywiązuje zakaz gry ciałem.
 3. Podczas meczu 2 Ligi w boksie zawodników musi przebywać trener z uprawnieniami co najmniej licencji kategorii C).
 4. W spotkaniach 2 Ligi mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZHL oraz książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi. Okres ważności badania lekarskiego wynosi 12 miesięcy zgodnie z Rozporzšdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. Dz. U. Poz. 395.
 5. Do meczu drużyna musi przystąpić w składzie min 10 zawodników + 1 bramkarz.
 6. Organizatorem poszczególnych spotkań sš Kluby, które pełnią funkcję gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów, opatrując swój podpis pieczątką imienną. W przypadku braku zabezpieczenia medycznego sędziowie odczekują 15 minut, po tym czasie kończą zawody.
  Czas oczekiwania może być dłuższy niż 15 minut, jeżeli drużyna przyjezdna wyrazi na to zgodę.
 7. Spotkania 2 Ligi prowadzone są przez co najmniej dwóch sędziów lodowych oraz trzech sędziów funkcyjnych.
 8. Obsadę sędziowską na mecze wykonują Referaty Obsad Kolegium Sędziowskiego Okręgów, na terenie których rozgrywane są zawody.
 9. W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy zatwierdzeni przez WGiD OZHL.
 10. Każdy klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie swoich zawodników do gry.
 11. Do zatwierdzenia listy zawodniczej przez WGiD OZHL, należy dołączyć dla każdego zgłoszonego zawodnika, zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych.
 12. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych oraz zgodę lekarza, dołączone do wniosku weryfikujšcego.
 13. Drużyny mogą dokonywać transferów do dnia 31.01.2020 roku.
 14. Każde nierozegrane spotkanie będzie przedmiotem postępowania wyjaśniajšcego przeprowadzonego przez WGiD OZHL. W takim przypadku mecz zostanie zweryfikowany jako walkower 5:0, na niekorzyść drużyny, która zawiniła.
 15. Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn mecz zostanie przerwany, niedokończony lub spotkanie nie dojdzie do skutku, ostateczną decyzję podejmuje WGiD OZHL.
 16. Trzy spotkania przegrane walkowerem w Sezonie Zasadniczym oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek.
 17. Wszelkie kary finansowe należy regulować w terminie 14 dni od daty wydania decyzji przez WGiD OZHL lub złożyć odwołanie od decyzji ich nałożenia w terminie zgodnie z zapisem w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHL.
§ 10
O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje WGiD OZHL prowadzącego rozgrywki. Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD OZHL jest WGiD PZHL.

§ 11
Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd PZHL.
źródło: REGULAMIN ROZGRYWEK 2 LIGI SEZON: 2019/2020KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE
w historii KTH


zawiązane zostało
23 LISTOPADA 1928 r.

Mistrz Polski
- 1950 -

Wicemistrz Polski
- 1949, 1951, 1953, 1999 -

Brązowy Medal MP
- 1937, 1952, 1957, 2000 -
OLIMPIJCZYCY MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME
REPREZENTANCI POLSKI
MISTRZOWIE i MEDALISCI
MISTRZOSTW POLSKI
DZIAŁACZE ZAWODNICY
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  
Copyright 1999-
ZawszeKTH
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH
kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli